Хмельницький національний університет  факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та туризму у 2021 році запрошує на навчання  за наступними спеціальностями

 

Спеціальність Освітня програма Перший предмет Другий предмет Третій  предмет
242 Туризм Туризм Українська мова і література Іноземна мова Математика або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини Українська мова і література Іноземна мова Математика або історія України, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ САМЕ 242 «ТУРИЗМ»?

 • ЗНАННЯ. Найкраща в регіоні матеріально-технічна база та професорсько-викладацький склад забезпечують отримання високої фахової підготовки випускників;
 • ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ. Ми на практиці реалізовуємо «Дуальну» систему освіти (безперервне поєднання навчання та стажування). Студенти проходять практику в органах державної влади, туристичних фірмах та організаціях.

В межах міжнародних програм студентського обміну, грантових програм, наукових досліджень, студенти мають змогу пройти стажування у провідних міжнародних туристичних підприємствах за кордоном, зокрема CALYPSO-TOUR, SARPEDON TRAVEL (Туреччина), Морська панорама (Польща) та отримують навики ведення власного туристичного бізнесу у студентській туристичній агенції «Подільські мандри», що функціонує на кафедрі;

 • ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Ринок туристичних послуг постійно зростає, тому випускників чекають у туристичних фірмах.

 

ЧОМУ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»?

 • ПРЕСТИЖ. Набуття фаху за спеціалізацією «міжнародні відносини» відкриває шлях до заняття цікавою, затребуваною, сучасною роботою, як в Україні так і за кордоном
 • ЗНАННЯ основних тенденцій сучасних міжнародних відносин, політології
 • ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД. Студенти проходять практику в Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві оборони України та інших органах державної влади та місцевого самоврядування.
 • ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. Підготовку за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», спеціалізацією «міжнародні відносини» в Хмельницькій області здійснює тільки Хмельницький національний університет, тому особа, що отримала ступінь бакалавра з міжнародних відносин, може здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах.

 

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів

При подачі оригіналів документів для  здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступник подає наступні документи:

– заява, підписана особисто вступником;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2018, 2019, 2020 та 2021 років;

– 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного  демографічного реєстру);

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності). Бланк довідки;

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Початок прийому документів – 14 липня 2021 року;

Закінчення прийому документів:

 • проведення вступних випробувань, творчих конкурсів– з 01 липня по 13 липня 2021 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України);
 • проведення вступних випробувань,  творчих конкурсів– з 14 липня по 23 липня 2021 року (на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб);
 • закінчення прийому заяв у паперовій і електронній формі – до 18.00 год. 23 липня 2021 року.

Прийом заяв та документів проводяться з 14 липня по 16 липня 2021 року, для осіб які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів. Співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 2021 року.

Терміни проведення конкурсного відбору та зарахування

 • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 18.00 години 28 липня 2021 року.
 • Вступники повинні виконати вимоги до зарахування (принести оригінали документів) до 18.00 години 02 серпня 2021 року.
 • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленнямне пізніше 09 серпня 2021 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2021 року.

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центрякий у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!

 

УМОВИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ОС бакалавра за всіма формами навчання  вступники подають заяви лише в електронній формі. Хронологічні рамки вступної кампанії до магістратури:

 • Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня 2021 року;
 • Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування о 18:00 03 червня 2021 р. 
 • Основна сесія вступного випробування з іноземної мови відбудеться – 30 червня 2021 року;

Реєстрація електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (пільгові категорії вступників) – з 22 червня до 25 червня 2021 року;

– Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту – з 15 липня до 23 липня 2021 року;

– Строки проведення фахових випробувань – з 19 липня до 30 липня 2021 року;

– Рекомендації для зарахування на бюджет  – не пізніше 02 серпня 2021 року;

– Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00  7 серпня 2021 року;

– Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 12 серпня 2021 року;

–  Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня 2021 року.

Терміни додаткового прийому заяв та документів у паперовій формі, вступних випробувань, що проводить Хмельницький національний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем вищої освіти «магістр» для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:

Етап 1

 • Початок прийому заяв та документів – 09 серпня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів-  25 серпня 2021 року;
 • Строки проведення фахових випробувань – 26-27 серпня 2021 року;
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 серпня 2021 року;
 • Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 30 серпня 2021 року;
 • Терміни зарахування вступників не пізніше 01 вересня 2021 року

Етап 2

 • Початок прийому заяв та документів – 07 вересня 2021 року;
 • Закінчення прийому заяв та документів – 27 вересня 2021 року;
 • Строки проведення фахових випробувань – 27-28 вересня 2021 року;
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 вересня 2021 року;
 • Виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 30 вересня 2021 року;
 • Терміни зарахування вступників – не пізніше 01 жовтня 2021 року.

Документи для вступу

Під час подання заяви  до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу(відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
 • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Контактна інформація: дзвонити ☏ (0382) 67 27 55, (067) 122 68 60, email: pkkhnu@ukr.net