Спрямування наукових досліджень викладачів

кафедри міжнародних відносин та туризму:

 

І напрям – Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів (керівник напряму, д.е.н., проф. Журба І.Є.) – д.е.н., проф. Журба І. Є., д.і.н., проф. Земський Ю. С., д.і.н., проф. Олійник М. П., к.п.н., доц. Чупира В. В., к.і.н., доц. Дячок В. В., к.е.н., доц. Григор’єва Л. В., ст. викл. Григорчук М. М.

ІІ напрям – Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в системі університетської освіти країн ЄС (керівник напряму, д.п.н., проф. Третько В. В.) – д.п.н., проф. Третько В. В., д.е.н., проф. Журба І. Є., к.п.н., доц. Чупира В. В.

ІІІ напрям – Проблеми міжнародної безпеки в контексті світової гібридної війни (керівник напряму, д.і.н., проф. Олійник М. П.) – д.і.н., проф. Олійник М. П., д.п.н., проф. Третько В. В., д.е.н., проф. Журба І. Є.

ІV напрям – Теоретичні проблеми та практичні здобутки сучасності у сфері міжнародного туризму (керівник напряму, д.е.н., проф. Журба І.Є.) – д.е.н., проф. Журба І. Є., д.і.н., проф. Земський Ю. С., к.е.н., доц. Григор’єва Л. В., к.і.н., доц. Дячок В. В.

V напрям – Державотворчі та націотворчі процеси в Центрально-Східній Європі ХІХ – ХХІ століть (керівник напряму, д.і.н., проф. Земський Ю.С.) – д.і.н., проф.Земський Ю.С., д.і.н., проф. Олійник М.П., к.і.н., доц. Дячок В. В., к.п.н., доц. Чупира В.В., к.і.н., доц. Цимбалістий В.Ф.

VІ напрям – Проблеми та перспективи країнознавчих досліджень в сучасних умовах (керівник напряму, д.і.н., проф. Олійник М.П.) – д.і.н., проф. Олійник М.П., к.і.н., доц. Дячок В. В., к.і.н., доц. Цимбалістий В. Ф., к.п.н., доц. Чупира В. В., ст. викл. Григорчук М. М.

VІІ напрям – Проблеми сучасних геополітичних прагнень та здобутків провідних країн світу (керівник напряму, д.і.н., проф. Земський Ю.С.) – д.і.н., проф.Земський Ю.С., д.і.н., проф. Олійник М.П., к.і.н., доц. Дячок В. В., к.п.н., доц. Чупира В.В.

VІІІ напрям – Дослідження історії й культури рідного краю та їхня популяризація засобами краєзнавчого туризму (керівник напряму, д.е.н., проф. Журба І.Є.) – д.е.н., проф. Журба І. Є., д.і.н., проф. Земський Ю. С., д.і.н., проф. Олійник М. П., к.е.н., доц. Григор’єва Л. В., к.і.н., доц. Дячок В. В., к.і.н., доц. Цимбалістий В. Ф., к.п.н., доц. Чупира В. В., ст. викл. Григорчук М. М.

ІХ напрям – Стратегічне управління туристичною діяльністю (керівник напряму, к.е.н., доц. Григор’єва Л. В.) – д.е.н., проф. Журба І. Є., к.е.н., доц. Григор’єва Л. В.

X напрям – Інформаційні технології у формуванні внутрішньої та зовнішньої політики держави (керівник напряму – к.політ.н., доц. Королевська А.В.) – к.псих.н., доц. Бондаренко О.І., к.політ.н., доц. Королевська А.В., к. політ.н., доц. Мудрик Ю.С.

ХІ напрям  Інтелектуальні методи та засоби аналізу даних (керівник напряму – ., к.політ.н., доц. Мудрик Ю.С.) – к.політ.н., доц. Королевська А.В., к.політ.н., доц. Мудрик Ю.С.

ХІІ напрям  Формування та реалізація сучасних геополітичних інтересів країн світу (керівник напряму – к.політ.н, доц. Королевська А. В.) – к.політ.н, доц. Королевська А. В., к.політ.н., доц. Мудрик Ю.С.

ХІІІ напрям  – Комунікаційна діяльність та стратегія у системі міжнародних відносин (керівник напряму – к.псих.н. Бондаренко О.І.) – к.псих.н., доц. Бондаренко О.І., к.політ.н, доц. Королевська А. В., к.політ.н., доц. Мудрик Ю.С.